Vizioni

Krik Krak Fruta te Thata nga  “ALSI & CO” shpk është një kompani e krijuar me vizionin e produkteve cilësore në

  • Përpunimin
  • Ambalazhimin
  • Etiketimin e frutave të thata
  • Shperndarjen në tregun shqiptar dhe jashtë vendit.

Misioni

Prej shumë vitesh, “Alsi & Co” shpk prodhon produktet e tij me logon Krik Krak mbështetur në teknologjinë më bashkëkohore dhe moderne, si dhe trajnimet e njëpasnjëshme të stafit të kompanisë.

Kjo gje ka bërë të jemi më të mirët në treg dhe të vazhdojmë të kërkojme cilësi maksimale. Idete e reja në pergatitjen dhe paketimin e produkteve tona, stafi I shkëlqyer dhe i specializuar si dhe shumë vite eksperiencë në treg, ka bërë që kompania jonë të ketë një prestigj dhe besueshmeri të lartë tek konsumatoret e saj vit pas viti.

Vlerat

Të gjitha prodhimet tona janë të shëndetshme dhe të kontrolluara nga institucionet përkatese, garancia e produkteve është vlerë e jona.

Kompania jonë ka filluar të zbatojë mekanizma të tillë që të bëjnë të mundur uljen e shkallës së rrezikut për Sigurinë Ushqimore nëpërmjet implementimit të Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë në përputhje me Standardin ISO 9001:2008 dhe të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore në përputhje me Standardin ISO 22000:2005

Ambalazhet janë të pershtatshme për produkte ushqimore që nuk dëmtojne mjedisin. Shpërndarja e tyre dhe jetegjatesia i japin vlerë një paketimi cilësor nga më të mirët ne treg.

Kontakt

 

Dergo Mesazhin